Sıhhat Bakanlığı’ndan atama duyurusu

Sağlık Bakanlığının “2022 Yılı 3. Periyot Birinci Sefer ve Yine Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili unsuru ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Birtakım Sıhhat İşçisinin Atama Yordam ve Temellerine Ait Yönetmelik kararlarına nazaran, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile başka kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimleri için tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci kez yahut yine yapılacak atama-yerleştirme iş ve süreçleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde “https://yhgm.saglik.gov.tr” yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen müddetler içinde gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip nihaileştirecek. Katılaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen müracaatlar ise dikkate alınmayacak. Mutlaklaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 30 Eylül 2022 Cuma ile 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya tekrar giremeyecek.

İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yine atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci hususundaki mühletler dikkate alınacak. Lakin bu durumda olanlardan kura son müracaat tarihi prestijiyle pürüz hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları takımlarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacak. Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl mühletle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde belirtilen koşullara uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Dokümanları eksik olan yahut yanılgılı müracaatta bulunan adayların da müracaatları geçersiz sayılacak.

Kura sonrasında takımlara yerleşen adaylar hakkındaki arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilecek. Fakat tıpkı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Sıhhat Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler ile emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile öteki kamu kurum ve kuruluşlarında hala misyon yapmakta olanlar, belirtilen yaş haddini dolduranlar ve 4924 sayılı Kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlar kuraya başvuramayacak.

Atama kurası takvimi

İlanda yer alan “2022 Yılı 3. Periyot Birinci Kez ve Tekrar Atama Kurası Takvimi”ne nazaran, PBS üzerinden müracaatlar 23 Eylül Cuma gününden 29 Eylül Perşembe saat 18.00’e kadar yapılacak.

Başvuru kıymetlendirme sonuçları 11 Ekim Salı günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası müracaatları reddedilenlerin itirazları, 11 Ekim Salı gününden 12 Ekim Çarşamba saat 18.00’e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 17 Ekim Pazartesi PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 18 Ekim Salı günü yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Atamaya temel evraklar, 2 Kasım Çarşamba saat 18.00’e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra vazifeye başlayacakları sıhhat tesisine teslim edecek.

KAYNAK: AA

Yorum yapın